แพ็คเกจ โปรโมชั่น

ที่พัก (2 วัน 1 คืน) อาหาร 2 มื้อ 13,000 บาท สำหรับ 10 คน

 เล่นน้ำ เล่นสไลเดอร์หน้ารีสอร์ท , ล่องเรือยนต์รอบเขื่อน, รับประทานอาหารเย็น, ล่องแก่งเรือยาง แม่น้ำเพชร, เล่นน้ำ เล่นสไลเดอร์ หน้ารีสอร์ท, รับประทานอาหารเช้า
** กรณีเพิ่มคน สามารถชำระได้โดยตรงกับทางโรงแรม ในวันเข้าพัก

 

ราคา 13000 บาท จองเลย

ที่พัก (3 วัน 2 คืน) อาหาร 5 มื้อ 28,000 บาท สำหรับ 10 คน

โปรแกรมแพคเกจทัวร์ ที่พัก ( 3 วัน 2 คืน ) เล่นน้ำหน้าณัฐพล รีสอร์ท, นั่งเรือยนต์รอบเขือน, รับประทานอาหารเย็น, ขึ้นเขาพระเนินทุ่ง ชมทะเลหมอกชมผีเสื้อ, รับประทานอาหารเช้าบนยอดเขา, รับประทานอาหารกลางวัน, ล่องแก่งเรือยางแม่น้ำเพชร, รับประทานอาหารเย็น, รับประทานอาหารเช้า, เล่นน้ำหน้าณัฐพล รีสอร์ท

ราคา 28000 บาท จองเลย