ประเภทห้องพัก

บ้านพักแก่งกระจาน 8 คน (บ้านณัฐพล 1)

ลักษณะบ้าน : บ้านติดริมน้ำ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น
จำนวนรองรับ : พักได้ 8 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านพักแก่งกระจาน 10 คน (บ้านณัฐพล 2)

ลักษณะบ้าน : บ้านติดริมน้ำ 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น
จำนวนรองรับ : พักได้ 10 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านพักแก่งกระจาน 4 คน (บ้านณัฐพล 3)

2 ท่าน 1 เตียงนอน ราคา 3000/คืน พร้อมอาหารเช้า
4 ท่าน 2 เตียงนอน ราคา 3500/คืน พร้อมอาหารเช้า
ลักษณะบ้าน : ห้องพัก 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
จำนวนรองรับ : พักได้ 2-4 ท่าน

บ้านณัฐพล 4

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น พร้อมอาหารเช้า
จำนวนรองรับ : พักได้ 4 ท่าน
ห้อง 2 ท่าน ราคา 2,500 บาท เพิ่ม ห้องเตียง 2 ชั้น ราคา 3,000 บาท
 

บ้านณัฐพล 5

ลักษณะบ้าน : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น
จำนวนรองรับ : พักได้ 10 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านณัฐพล 6

ลักษณะบ้าน : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น
จำนวนรองรับ : พักได้ 10 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านพักแก่งกระจาน 15 คน (บ้านณัฐพล 7)

ลักษณะบ้าน : 2 ชั้นนอน 2 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น
จำนวนรองรับ : พักได้ 18-20 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านณัฐพล 8

ลักษณะบ้าน : 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
จำนวนรองรับ : พักได้ 18-20 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านณัฐพล 9

ลักษณะบ้าน : 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
จำนวนรองรับ : พักได้ 18-20 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านณัฐพล 10

ลักษณะบ้าน : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
จำนวนรองรับ : พักได้ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

เสาร์ - อาทิตย์ ราคา 1,800 บาท
เสริม 2 ท่าน ท่านละ 300 บาท

บ้านพักแก่งกระจาน 6 คน (บ้านณัฐพล 11)

สิ่งอำนวยความสะดวก :  แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
จำนวนรองรับ : พักได้ 6 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านยอดธง

ลักษณะบ้าน : บ้านติดริมน้ำ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
จำนวนรองรับ : พักได้ 4 ท่าน พร้อมอาหารเช้า